سینه زنی سنگین و سه ضرب-شب عاشور- یا فاطمه امشب گریان شده زینب


سینه زنی سنگین و سه ضرب-شب عاشور- یا فاطمه امشب گریان شده زینب


/ کليپ سینه زنی سنگین و سه ضرب-شب عاشور- یا فاطمه امشب گریان شده زینب
سینه زنی سنگین و سه ضرب-شب عاشور- یا فاطمه امشب گریان شده زینب
• زمان : 29:54
مداحی های قدیمی- حاج اسماعیل اخباری

يکشنبه، 8
56 out of 100 based on 31 user ratings 1006 reviews

@