شب دوم : عاشقی خیلی قشنگه


68 out of 100 based on 33 user ratings 958 reviews

مرحوم مرشد حسین پنجه پور-ای مایه امید دل ای رحمت خدا(مدح و منقبت حضرت رسول اعظم(ص))
مرحوم مرشد حسین پنجه پور-شاهراه عالمی عشق است(پند و عبرت)
مرحوم مرشد حسین پنجه پور-دانی چرا در سیر خود بر خویش می لزد قلم(پند و عبرت)
مرحوم مرشد حسین پنجه پور- دل مسوزان که زهر دل به خدا راهی هست(پند و عبرت و مدح امام زمان(عج))
مرحوم مرشد حسین پنجه پور-الحمد که از تربیت مهر درخشان(نوروزیه)
مرحوم مرشد حسین پنجه پور- مصبیت حضرت ابالفضل(ع)(ذکر مصیبت حضرت عباس(ع))
مرحوم مرشد حسین پنجه پور-بیا که که شد مشتعل آتش کین در جهان(مدح امام زمان(عج) در روز نیمه شعبان)
مرحوم مرشد حسین پنجه پور-علی عالی اعلی امام ثامن ضامن(مدح و منقبت امام رضا(ع))
مرحوم مرشد حسین پنجه پور-زینب خبر بنما حسین من را. ای خواهر. ای خواهر(ذکر مصیبت امام حسن مجتبی(ع))
مرحوم مرشد حسین پنجه پور-بارد چه خون که دیده چه سان روز و شب چرا از غم(مرثیه سوال و جواب قاآنی در عصر عاشورا)
مرحوم مرشد حسین پنجه پور-باز خواهم که جهان یکسره غمخانه کنم(ذکر مصیبت حضرت رقیه(س))
مرحوم غلامرضا غزالی-در برج ولایت است کوکب زینب(ع)(توسل به طفلان حضرت زینب(س))
مرحوم غلامرضا غزالی-مصیبت(توسل به طفلان حضرت زینب(س))
مرحوم غلامرضا غزالی-زسیمای پر از خونش پدیدار(پند و اندرز)
*
@