به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - بند کیف 93/5/16


به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - بند کیف 93/5/16


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - بند کیف 93/5/16
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - بند کیف 93/5/16
• زمان : 6:22
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - ادامه آموزش بند کیف بزرگ

چهارشنبه، 24 دی
62 out of 100 based on 47 user ratings 172 reviews

آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: بلوز بارداری (جدید)
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: مقنعه آستین دار
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 94/4/11
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کیف 94/4/13
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - انواع دوخت 94/4/14
به خانه برمی گردیم - آموزش رومیزی 1 توسط خانم توکلی 94/4/15
به خانه برمی گردیم - آموزش کتیبه دوزی توسط خانم یوسفی 94/4/16
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی سفال توسط خانم جعفری - چینی کردن 94/4/18
به خانه برمی گردیم - آموزش گل کاکتوس توسط خانم ایلحانی 94/4/20
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/4/22
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 94/4/23
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: بلوز یقه هفت پهلو دراپه
به خانه برمی گردیم - آموزش رومیزی 2 توسط خانم توکلی 94/4/29
به خانه برمی گردیم - آموزش طراحی لباس توسط خانم حدیدی 94/4/30
*
@