به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 93/8/29


به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 93/8/29


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 93/8/29
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 93/8/29
• زمان : 7:47
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان

دوشنبه، 13 بهمن
68 out of 100 based on 63 user ratings 838 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/7/8
به خانه برمی گردیم - آموزش برجسته دوزی و تزیین لباس توسط خانم یوسفی 94/7/9
آموزش خیاطی پوشینه 20 مهر 94 - این برنامه آموزش دوخت مقنعه طرح روسری
آموزش خیاطی پوشینه 27 مهر 94 - این برنامه آموزش رفو کردن
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت عروسک خمیری توسط خانم حیدری 94/7/11
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/7/12
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/7/13
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی توسط خانم عبدالهی 94/7/14
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 94/6/19
به خانه برمی گردیم - آموزش سنگ دوزی توسط خانم معین افشار 94/7/18
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/7/20
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه توسط خانم جعفریان 94/7/21
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - معرفی ابزار 94/7/22
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی دکوراتیو توسط خانم حاجی ها 94/7/23
*
@