به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - پیراهن دخترانه 93/11/20


به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - پیراهن دخترانه 93/11/20


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - پیراهن دخترانه 93/11/20
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - پیراهن دخترانه 93/11/20
• زمان : 8:43
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی
آموزش بافتن پیراهن دخترانه

شنبه، 2 اسفند
74 out of 100 based on 59 user ratings 334 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/9/16
به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ روی سینی توسط خانم محمودی 93/9/17
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر انعطاف توسط خانم طهماسبی 93/9/18
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن کلوش 94/9/22
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس گل کریستال توسط ایلخانی 94/9/9
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - مدل قلب 94/9/26
به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط خانم موسوی 94/9/28
به خانه برمی گردیم - آموزش حجم سازی توسط آقای حسین لو 94/9/29
به خانه برمی گردیم - آموزش کهنه کاری توسط خانم محمودی 94/10/1
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/10/2
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - شنل 94/10/3
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم کتلی - مقنعه 94/10/5
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی توسط خانم عبدالهی 94/10/6
به خانه برمی گردیم - آموزش کهنه کاری توسط خانم محمودی 93/10/15
*
@