به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - رومیزی 94/1/17


به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - رومیزی 94/1/17


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - رومیزی 94/1/17
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - رومیزی 94/1/17
• زمان : 13:13
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش رومیزی توسط خانم پاشایی - آموزش رومیزی

سه‌شنبه، 25 فروردين
68 out of 100 based on 53 user ratings 478 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/11/1
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - کلاه زیبا 94/11/17
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/11/18
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/11/19
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/11/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر انعطاف توسط خانم طهماسبی 94/11/26
به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی 94/11/27
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/11/28
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - شال سه گوش 94/11/29
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - کلاه زیبا 94/12/1
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دوخت جیب 94/12/2
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/4
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/12/5
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/12/6
*
@