به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی 94/3/5


به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی 94/3/5


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی 94/3/5
به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی 94/3/5
• زمان : 11:23
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش دوخت لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی

چهارشنبه، 20 خرداد
86 out of 100 based on 56 user ratings 206 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی 94/11/27
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/11/28
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - شال سه گوش 94/11/29
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - کلاه زیبا 94/12/1
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دوخت جیب 94/12/2
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/4
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/12/5
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/12/6
به خانه برمی گردیم - آموزش نمد دوزی توسط خانم رضایی 94/12/8
به خانه برمی گردیم - آموزش حجم سازی توسط آقای حسین زاده 94/12/9
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر انعطاف توسط خانم طهماسبی 94/12/10
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/13
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - رومیزی 94/12/11
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - بافت سبد 94/12/15
*
@