به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/3/21


به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/3/21


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/3/21
به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/3/21
• زمان : 12:08
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش معٌرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی
دانلود آموزش معرقکاری

چهارشنبه، 10 تير
50 out of 100 based on 55 user ratings 880 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - رومیزی 94/12/11
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - بافت سبد 94/12/15
به خانه برمی گردیم - آموزش گل چینی توسط ایلخانی - گل سنبل 94/12/17
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/18
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سفره هفت سین توسط خانم امیریان 94/12/20
به خانه برمی گردیم - آموزش تکنیک رنگ توسط خانم محمودی 94/12/22
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم یوسفی - دوخت مانتو 94/12/24
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - زیپ مخفی 95/1/15
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس توسط ایلخانی - گل سنبل 95/1/16
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 95/1/17
به خانه برمی گردیم - آموزش دانتل توسط خانم امیریان 95/1/19
به خانه برمی گردیم - آموزش گل دوزی توسط خانم یوسفی 95/1/21
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت - قیتون دوزی 95/1/22
*
@