به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 94/5/6


به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 94/5/6


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 94/5/6
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 94/5/6
• زمان : 12:39
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی

يکشنبه، 18 مرداد
56 out of 100 based on 51 user ratings 1126 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - اریگامی در خیاطی 95/2/22
به خانه برمی گردیم - آموزش ربان دوزی توسط خانم امیریان 95/2/23
به خانه برمی گردیم - آموزش ویترای پارچه توسط خانم عبداللهی 95/2/25
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - تبدیل تیشرت به بافت 95/2/26
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - ادامه کیف 95/2/27
به خانه برمی گردیم - آموزش گل دوزی برجسته توسط خانم یوسفی 95/2/28
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم طهماسبی - انجیر 95/2/29
به خانه برمی گردیم - آموزش گل های خمیری توسط خانم ایلخانی 95/2/30
به خانه برمی گردیم - آموزش جعبه های پارچه ای توسط خانم محمودی 95/3/1
به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط موسوی 95/3/3
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - اریگامی در خیاطی 95/3/4
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی روی پارچه توسط خانم امیریان 95/3/6
به خانه برمی گردیم - آموزش اریگامی روی پارچه توسط خانم عبداللهی 95/3/8
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - زنبیل 95/3/9
*
@