به خانه برمی گردیم - آموزش تهیه خمیر ایتالیایی توسط خانم ایلخانی 94/6/28


به خانه برمی گردیم - آموزش تهیه خمیر ایتالیایی توسط خانم ایلخانی 94/6/28


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش تهیه خمیر ایتالیایی توسط خانم ایلخانی 94/6/28
به خانه برمی گردیم - آموزش تهیه خمیر ایتالیایی توسط خانم ایلخانی 94/6/28
• زمان : 10:56
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش تهیه خمیر ایتالیایی توسط خانم ایلخانی

چهارشنبه، 15 مهر
56 out of 100 based on 41 user ratings 1066 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت - تکنیک های دوخت 95/2/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - بالا تنه به روش مولر 95/4/27
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی کاشی و سرامیک توسط خانم حمزه ای 95/4/28
به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 95/4/29
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم طهماسبی 95/4/30
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی روی تخم مرغ توسط خانم امیریان 95/4/31
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 95/5/2
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/5/3
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم چگینی - کیف 95/5/4
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - دامن اریگامی 95/5/5
به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/5/7
به خانه برمی گردیم - آموزش کار آیینه و شیشه توسط خانم حمزه ای 95/5/11
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/5/12
به خانه برمی گردیم - آموزش سوخته کاری روی پارچه توسط خانم فرمانی 94/5/13
*
@