به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/10/2


به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/10/2


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/10/2
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/10/2
• زمان : 7:46
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش دوخت گیسو توسط خانم خوشبخت

چهارشنبه، 16 دی
76 out of 100 based on 76 user ratings 526 reviews

به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 92/9/19
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - پتینه با مواد 92/9/20
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری - لباس بچه 92/9/23
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - آموزش پانچو 92/9/24
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: تبدیل پیراهن مردانه به شومیز مدل دار زنانه
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - آموزش پانچو 92/9/26
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم یاوری - لباس بچه 92/9/27
به خانه برمی گردیم - آموزش میوه آرایی توسط آقای سلیمانی راد - هندوانه 92/9/30
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - آموزش کیف 92/10/1
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - آموزش پتو 92/10/4
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت گل شقایق کریستالی توسط خانم ایلخانی 92/10/5
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - بافت تونسی 92/10/8
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین حلوا توسط خانم صادقی 92/10/11
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف بافتنی 92/10/14
*
@