به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی 94/11/27


به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی 94/11/27


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی 94/11/27
به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی 94/11/27
• زمان : 9:54
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش شفق دوزی توسط خانم یوسفی

چهارشنبه، 5 اسفند
68 out of 100 based on 33 user ratings 358 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - پانچو 92/11/19
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ترمه دوزی - 92/11/21
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف 92/11/26
ه خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم یوسفی - چاپ 92/11/27
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم قاصدی - کیف 92/11/28
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بیگلری - هلال پرده 92/11/30
به خانه برمی گردیم - آموزش زیورآلات توسط خانم امیریان - گردنبند 92/11/19
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - بافت شکوفه 92/12/4
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دوخت پانچو 92/12/5
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم غلامحسینی - ترانسفر 92/12/6
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بختیاری - شال بادبزنی 92/12/7
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف 92/12/10
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: شنل پاییزی
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم یوسفی - پیچ 92/12/11
*
@