به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/18


به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/18


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/18
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/18
• زمان : 12:23
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی

چهارشنبه، 11 فروردين
62 out of 100 based on 27 user ratings 52 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - ماهی 92/12/17
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم عابدی - گل سنبل 92/12/18
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - گل 92/12/23
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - اسب 92/12/25
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سفره توسط خانم بیات - هفت سین 92/12/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - رولباسی 93/1/16
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم عابدینی - گل رز 93/1/17
به خانه برمی گردیم - آموزش فرش باقی توسط خانم نظامی 93/1/18
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم غلامحسینی - ترانسفر 93/1/19
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 93/1/20
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - فریم 93/1/23
به خانه برمی گردیم - آموزش تابلو برجسته توسط آقای حسین لو 93/1/24
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 93/1/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر سیلیک توسط خانم هوشمند - 93/1/27
*
@