به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط موسوی 95/2/21


به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط موسوی 95/2/21


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط موسوی 95/2/21
به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط موسوی 95/2/21
• زمان : 11:19
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط موسوی

دوشنبه، 27 ارديبهشت
62 out of 100 based on 17 user ratings 292 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روی چوب توسط خانم بنیادی 93/2/21
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی 93/2/22
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کیف 93/2/24
به خانه برمی گردیم - نگهداری گل و گیاه توسط مهندس بهادری فر - 93/2/24
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/2/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - مانتو 93/2/27
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی روی ظروف سفالی توسط خانم عرب 93/2/13
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی 93/2/29
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سبزی توسط خانم مالک 93/2/31
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روی چوب توسط خانم غلامحسینی فر 93/2/30
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم عبداللهیان - چادر ملی 93/3/1
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: مقنعه
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر سازی توسط خانم زلفی گل 93/3/29
به خانه برمی گردیم - آموزش ترک روی شیشه توسط خانم حمزه ای 93/3/31
*
@