به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/5/12


به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/5/12


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/5/12
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/5/12
• زمان : 10:42
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - ادامه آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی

چهارشنبه، 10 شهريور
62 out of 100 based on 17 user ratings 142 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دوخت مانتو 93/5/18
به خانه برمی گردیم - آموزش میوه آرایی توسط آقای سلیمانی راد 93/5/20
به خانه برمی گردیم - آموزش تابلو برجسته توسط آقای حسین لو 93/5/21
به خانه برمی گردیم - آموزش سوخته نگاری روی چوب توسط خانم آزاده چقا 93/5/22
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/5/23
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین روی شیشه توسط خانم حمزه ای 93/5/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک - گل بندی 93/5/26
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف پول 93/5/27
به خانه برمی گردیم - آموزش کاردستی و اریگامی توسط آقای سبحانی - پاکت نامه 93/5/28
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - ادامه کیف 93/5/29
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - الگوی لباس بچه 93/6/1
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - لباس تابستانه 93/6/2
به خانه برمی گردیم - آموزش میوه آرایی توسط آقای سلیمانی راد 93/6/3
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم قاصدی - طرح روی چرم 93/6/4
*
@