از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید گل و گیاه


از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید گل و گیاه


/ کليپ از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید گل و گیاه
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید گل و گیاه
• زمان : 5:17
دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
راهنما:
سرمایه لازم جهت تولید گل و گیاه حدود 10 میلیون تومان و درآمد اولیه ماهیانه حدود 1.5 میلیون تومان

يکشنبه، 8 شهريور
74 out of 100 based on 19 user ratings 994 reviews

@