از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید پوشاک عفاف و حجاب


از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید پوشاک عفاف و حجاب


/ کليپ از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید پوشاک عفاف و حجاب
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید پوشاک عفاف و حجاب
• زمان : 5:12
دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
راهنما:
سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه تولید پوشاک عفاف و حجاب حدود 20 میلیون تومان و درآمد ماهیانه 2 تا 3 میلیون تومان

يکشنبه، 22 شهريور
62 out of 100 based on 37 user ratings 262 reviews

@