از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید ساعت دیواری


از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید ساعت دیواری


/ کليپ از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید ساعت دیواری
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: تولید ساعت دیواری
• زمان : 4:55
دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
راهنما:
سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه تولید ساعت دیواری حدود 20 تا 30 میلیون تومان و درآمد ماهیانه 2 تا 3 میلیون تومان

پنجشنبه، 26 شهريور
76 out of 100 based on 56 user ratings 1006 reviews

@