از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: جاجیم بافی


از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: جاجیم بافی


/ کليپ از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: جاجیم بافی
از کجا شروع کنم؟ - این قسمت: جاجیم بافی
• زمان : 5:41
دانلود برنامه از کجا شروع کنم؟ درباره ایجاد اشتغال و راهنمای شروع و موفقیت در کسب و کار
راهنما:
سرمایه لازم جهت راه اندازی کارگاه جاجیم بافی حدود 10 میلیون تومان و درآمد ماهیانه تا 3 تا 4 میلیون تومان

دوشنبه، 13 مهر
68 out of 100 based on 23 user ratings 598 reviews

@