جلسه 5-قسمت 1


جلسه 5-قسمت 1


/ کليپ جلسه 5-قسمت 1
جلسه 5-قسمت 1
• زمان : 03:09
آموزش روشهای مداحی ، وعظ و روضه خوانی به روش حاج مهدی فاطمی

يکشنبه، 8
62 out of 100 based on 47 user ratings 172 reviews

@