مساله آزادی-مرزهای آزادی در اسلام و غرب(خطبه های نماز جمعه 05/10/1365)-تصویری


مساله آزادی-مرزهای آزادی در اسلام و غرب(خطبه های نماز جمعه 05/10/1365)-تصویری


/ کليپ مساله آزادی-مرزهای آزادی در اسلام و غرب(خطبه های نماز جمعه 05/10/1365)-تصویری
مساله آزادی-مرزهای آزادی در اسلام و غرب(خطبه های نماز جمعه 05/10/1365)-تصویری
• زمان : 30:54
مجموعه فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تهران پیرامون مساله آزادی در طول سالهای 1365 و 1366

پنجشنبه، 9
74 out of 100 based on 29 user ratings 604 reviews

@