کلیپ صوتی از بیانات رهبر انقلاب در مورد انتخابات / وظیفه‌ی مردم


کلیپ صوتی از بیانات رهبر انقلاب در مورد انتخابات / وظیفه‌ی مردم


/ کليپ کلیپ صوتی از بیانات رهبر انقلاب در مورد انتخابات / وظیفه‌ی مردم
کلیپ صوتی از بیانات رهبر انقلاب در مورد انتخابات / وظیفه‌ی مردم
• زمان : 1:51
کلیپ صوتی از بیانات رهبر انقلاب در مورد وظیفه‌ی مردم دذ انتخابات

سه‌شنبه، 24
62 out of 100 based on 37 user ratings 1162 reviews

@