بیانات رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه پیرامون فاجعه غم بار منا - 1394/07/05 صوتی


بیانات رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه پیرامون فاجعه غم بار منا - 1394/07/05 صوتی


/ کليپ بیانات رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه پیرامون فاجعه غم بار منا - 1394/07/05 صوتی
بیانات رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه پیرامون فاجعه غم بار منا - 1394/07/05 صوتی
• زمان : 03:40
بیانات رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه پیرامون فاجعه غم بار منا - 1394/07/05 صوتی

يکشنبه، 5 مهر
68 out of 100 based on 63 user ratings 538 reviews

گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام - باید توانمندی های کشور را افزایش داد. 1395/03/25
گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام - این که ما می‌توانیم با آمریکا کنار بیاییم، یک تصور غلط است. 1395/03/25
گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام - توقعات مربوط به الیاف کربن و آن سیصد کیلو را مطلقا قبول نکنید. 1395/03/25
گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام - برجام را پاره کنند، آن را آتش می‌زنیم. 1395/03/25
گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام - موافقان و مخالفان برجام هر دو مبالغه می‌کنند. 1395/03/25
فیلم کامل بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام - (1395/03/25 - تصویری)
صوت کامل بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام - (1395/03/25 - صوتی)
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها - (صوتی 1395/3/29)
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها - (تصویری 1395/3/29)
نماهنگ "دانشمند عارف" - درباره شهید چمران
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران - (صوتی 1395/3/31)
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران - (تصویری 1395/3/31)
گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدارخانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم (عواقب تعرض به شیخ عیسی قاسم، برای حاکم
گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدارخانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم (راه پیشرفت ایران اسلامی،احیای روحیه ا
*
@