گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدارخانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم (راه پیشرفت ایران اسلامی،احیای روحیه ا


گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدارخانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم (راه پیشرفت ایران اسلامی،احیای روحیه ا


/ کليپ گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدارخانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم (راه پیشرفت ایران اسلامی،احیای روحیه ا
گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدارخانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم (راه پیشرفت ایران اسلامی،احیای روحیه انقلابی و روحیه مجاهدت)
• زمان : 01:01
گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدارخانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم (راه پیشرفت ایران اسلامی،احیای روحیه انقلابی و روحیه مجاهدت)

يکشنبه، 6 تير
68 out of 100 based on 33 user ratings 358 reviews

امام خامنه ای | بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد (فایل صوتی)؛ 19 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد (فایل تصویری)؛ 19 مهر 91
امام خامنه ای | سیاست کاهش نسل غلط بود ... بنده‌ى حقیر هم در این اشتباه سهیمم
امام خامنه ای | بیانات در جمع روحانیون خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 19 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 20 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در مراسم مشترک یگانهای نظامی خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 21 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در مراسم مشترک یگانهای نظامی خراسان شمالی (فایل تصویری)؛ 21 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در دیدار خانواده شهدای خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 22 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم اسفراین (فایل صوتی)؛ 22 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم اسفراین (فایل تصویری)؛ 22 مهر 91
امام خامنه ای | تمدن نوین اسلامی؛ بیانات بسیار مهم در جمع جوانان خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 23 مهر 91
امام خامنه ای | تمدن نوین اسلامی؛ بیانات بسیار مهم در جمع جوانان خراسان شمالی (فایل تصویری)؛ 23 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم شیروان (فایل صوتی)؛ 24 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم شیروان (فایل تصویری)؛ 24 مهر 91
*
@