گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه (قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد) 1395/04/09


گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه (قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد) 1395/04/09


/ کليپ گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه (قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد) 1395/04/09
گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه (قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد) 1395/04/09
• زمان : 01:04
گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه (قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد) 1395/04/09

شنبه، 12 تير
68 out of 100 based on 63 user ratings 688 reviews

امام خامنه ای | بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 20 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در مراسم مشترک یگانهای نظامی خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 21 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در مراسم مشترک یگانهای نظامی خراسان شمالی (فایل تصویری)؛ 21 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در دیدار خانواده شهدای خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 22 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم اسفراین (فایل صوتی)؛ 22 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم اسفراین (فایل تصویری)؛ 22 مهر 91
امام خامنه ای | تمدن نوین اسلامی؛ بیانات بسیار مهم در جمع جوانان خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 23 مهر 91
امام خامنه ای | تمدن نوین اسلامی؛ بیانات بسیار مهم در جمع جوانان خراسان شمالی (فایل تصویری)؛ 23 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم شیروان (فایل صوتی)؛ 24 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم شیروان (فایل تصویری)؛ 24 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع بسیجیان خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 24 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع بسیجیان خراسان شمالی (فایل تصویری)؛ 24 مهر 91
حکم غیبت با ابزار قلم و رسانه‌های جدید - جلسه درس خارج فقه
حکم غیبت با ابزار قلم و رسانه‌های جدید - جلسه درس خارج فقه
*
@