بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی - 1395/04/16 - تصویری


بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی - 1395/04/16 - تصویری


/ کليپ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی - 1395/04/16 - تصویری
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی - 1395/04/16 - تصویری
• زمان : 17:02
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی - 1395/04/16 - تصویری

شنبه، 19 تير
88 out of 100 based on 78 user ratings 478 reviews

@