بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور (صوتی 1395/09/03)


بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور (صوتی 1395/09/03)


/ کليپ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور (صوتی 1395/09/03)
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور (صوتی 1395/09/03)
• زمان : 50:33
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور (صوتی 1395/09/03)

اجرای تمدید تحریمهای ۱۰ ساله قطعاً نقض برجام است.
تخلفات متعدد امریکا در برجام.
نباید اجازه دهیم برجام را وسیله فشار بر ملت کنند.
در مقابل روحیه‌های ضعیف بنی‌اسرائیلی به تبعیت از موسی (ع) می‌گوییم خدا همراه ماست.

پنجشنبه، 4 آذر
56 out of 100 based on 31 user ratings 106 reviews

@