بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان محیط زیست 1393/12/17 -تصویری


بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان محیط زیست 1393/12/17 -تصویری


/ کليپ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان محیط زیست 1393/12/17 -تصویری
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان محیط زیست 1393/12/17 -تصویری
• زمان : 38:52
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان محیط زیست 1393/12/17 -تصویری

پنجشنبه، 21 اسفند
56 out of 100 based on 21 user ratings 946 reviews

@