همه مسئولند- کار خودتان را جهاد فی سبیل الله بدانید


همه مسئولند- کار خودتان را جهاد فی سبیل الله بدانید


/ کليپ همه مسئولند- کار خودتان را جهاد فی سبیل الله بدانید
همه مسئولند- کار خودتان را جهاد فی سبیل الله بدانید
• زمان : 03:00
بیانات مقام معظم رهبری در منطقه صنعتی عسلویه08/01/1390

يکشنبه، 8
68 out of 100 based on 63 user ratings 688 reviews

@