شعر خوانی ق2: مشفق کاشانی، سلیمانپور، زهرا محدثی خراسانی، امیری اسفندقه، جمشید ، مهدی نژاد


شعر خوانی ق2: مشفق کاشانی، سلیمانپور، زهرا محدثی خراسانی، امیری اسفندقه، جمشید ، مهدی نژاد


/ کليپ شعر خوانی ق2: مشفق کاشانی، سلیمانپور، زهرا محدثی خراسانی، امیری اسفندقه، جمشید ، مهدی نژاد
شعر خوانی ق2: مشفق کاشانی، سلیمانپور، زهرا محدثی خراسانی، امیری اسفندقه، جمشید ، مهدی نژاد
• زمان : 00:21:26
شعر خوانی شعرا ( مشفق کاشانی، سعید سلیمانپور، زهرا محدثی خراسانی، امیری اسفندقه، جمشید شیبانی (شعر آذری)، امید مهدی نژاد) در محضر رهبر معظم انقلاب/ مجموعه مهر و ماه، گزیده دیدار شاعران با رهبر معظم ان

دوشنبه، 28
56 out of 100 based on 31 user ratings 556 reviews

@