لحظه شناسی : كودتای 28


لحظه شناسی : كودتای 28


/ کليپ لحظه شناسی : كودتای 28
لحظه شناسی : كودتای 28
• زمان : 2:45
روز پنجم، لحظه‌شناسی و عواقب آن در ماجرای كودتای 28 مرداد سال 1332

شنبه، 10 دی
68 out of 100 based on 63 user ratings 988 reviews

امام خمینی رحمة الله علیه (تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه چهارم-صوتی)
امام خمینی رحمة الله علیه (تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه چهارم-تصویری)
امام خمینی رحمة الله علیه (تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه سوم-صوتی)
امام خمینی رحمة الله علیه (تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه سوم-تصویری)
امام خمینی رحمة الله علیه (تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه دوم-صوتی)
امام خمینی رحمة الله علیه (تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه دوم-تصویری)
امام خمینی رحمة الله علیه (تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه اول-صوتی)
امام خمینی رحمة الله علیه (تفسیر سوره مبارکه حمد جلسه اول-تصویری)
حاج حسن خلج - شب اول محرم 92 - تو غروب سرخ این شهر جفا (سینه زنی واحد)
فرمایشات امام خمینی (ره) در جمع اعضای مجلس خبرگان و اقشار مختلف مردم (28-04-1362-صوتی)
فرمایشات امام خمینی (ره) در جمع اعضای مجلس خبرگان و اقشار مختلف مردم (28-04-1362-تصویری)
فرمایشات امام خمینی (ره) در جمع بانوان (21-04-1359-صوتی)
فرمایشات امام خمینی (ره) در جمع بانوان (21-04-1359-تصویری)
فرمایشات امام خمینی (ره) در جمع میهمانان خارجی و اقشار مختلف مردم-عید غدبر (04-04-1362-صوتی)
*
@