آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 30


آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 30


/ کليپ آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 30
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 30
• زمان : 33:53
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 30

سه‌شنبه، 28 بهمن
94 out of 100 based on 54 user ratings 1054 reviews

@