آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 13


آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 13


/ کليپ آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 13
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 13
• زمان : 35:52
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 13

سه‌شنبه، 28 بهمن
50 out of 100 based on 55 user ratings 130 reviews

@