تاثیر امام و ولی در وحدت انسان ها


تاثیر امام و ولی در وحدت انسان ها


/ کليپ تاثیر امام و ولی در وحدت انسان ها
تاثیر امام و ولی در وحدت انسان ها
• زمان : 42:18
تفسیر آیات حج توسط آیت الله عبدالله جوادی آملی

يکشنبه، 8
50 out of 100 based on 35 user ratings 310 reviews

@