تفسیر قرائت سوره حمد در سایه طهارت دهان


تفسیر قرائت سوره حمد در سایه طهارت دهان


/ کليپ تفسیر قرائت سوره حمد در سایه طهارت دهان
تفسیر قرائت سوره حمد در سایه طهارت دهان
• زمان : 03:09
برنامه جام معرفت-حضرت آیت الله عبد الله جوادی آملی

يکشنبه، 8
50 out of 100 based on 35 user ratings 910 reviews

@