(نامه 31) 43- نظر به قيامت ، نظر به خود برين ابدي است


(نامه 31) 43- نظر به قيامت ، نظر به خود برين ابدي است


/ کليپ (نامه 31) 43- نظر به قيامت ، نظر به خود برين ابدي است
(نامه 31) 43- نظر به قيامت ، نظر به خود برين ابدي است
• زمان : 00:56:42
شرح نامه 31 نامه امام علي به امام حسن عليهماالسلام

چهارشنبه، 29
74 out of 100 based on 49 user ratings 1024 reviews

@