(خطبه 194) 33- چگونگي شناخت نفس اماره وكنترل‌آن


(خطبه 194) 33- چگونگي شناخت نفس اماره وكنترل‌آن


/ کليپ (خطبه 194) 33- چگونگي شناخت نفس اماره وكنترل‌آن
(خطبه 194) 33- چگونگي شناخت نفس اماره وكنترل‌آن
• زمان : 00:53:05
شرح خطبه 194(خطبه متّقین) نهج البلاغه؛ سال 1381

چهارشنبه، 29
50 out of 100 based on 55 user ratings 1180 reviews

@