(خطبه 194) 15- نجات خود ازخود


(خطبه 194) 15- نجات خود ازخود


/ کليپ (خطبه 194) 15- نجات خود ازخود
(خطبه 194) 15- نجات خود ازخود
• زمان : 00:57:34
شرح خطبه 194(خطبه متّقین) نهج البلاغه؛ سال 1381

چهارشنبه، 29
56 out of 100 based on 31 user ratings 406 reviews

@