(خطبه 186) 05- حضوروحدت حق در هماهنگي تضادها


(خطبه 186) 05- حضوروحدت حق در هماهنگي تضادها


/ کليپ (خطبه 186) 05- حضوروحدت حق در هماهنگي تضادها
(خطبه 186) 05- حضوروحدت حق در هماهنگي تضادها
• زمان : 00:49:21
شرح خطبه 186 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده

چهارشنبه، 29
74 out of 100 based on 59 user ratings 484 reviews

@