(خطبه 182) 04- توحيد عملي و نتايج آن


(خطبه 182) 04- توحيد عملي و نتايج آن


/ کليپ (خطبه 182) 04- توحيد عملي و نتايج آن
(خطبه 182) 04- توحيد عملي و نتايج آن
• زمان : 00:32:08
شرح خطبه 182 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده؛ سال 1381

چهارشنبه، 29
50 out of 100 based on 35 user ratings 910 reviews

@