(خطبه 86) 18- آرزوها ، مرداب زندگي


(خطبه 86) 18- آرزوها ، مرداب زندگي


/ کليپ (خطبه 86) 18- آرزوها ، مرداب زندگي
(خطبه 86) 18- آرزوها ، مرداب زندگي
• زمان : 00:45:07
شرح خطبه 86 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده

چهارشنبه، 29
62 out of 100 based on 17 user ratings 292 reviews

@