(خطبه 83) 11- از تماشاگري تا بازيگري


(خطبه 83) 11- از تماشاگري تا بازيگري


/ کليپ (خطبه 83) 11- از تماشاگري تا بازيگري
(خطبه 83) 11- از تماشاگري تا بازيگري
• زمان : 00:52:37
شرح خطبه 83 نهج البلاغه توسط استاد طاهرزاده؛ سال 1374

چهارشنبه، 29
94 out of 100 based on 44 user ratings 1294 reviews

@