فصّلت؛ قيامت، سرآمدي با برنامه‌اي الهي


فصّلت؛ قيامت، سرآمدي با برنامه‌اي الهي


/ کليپ فصّلت؛ قيامت، سرآمدي با برنامه‌اي الهي
فصّلت؛ قيامت، سرآمدي با برنامه‌اي الهي
• زمان : 00:38:08
تفسير سوره فصّلت توسط استاد طاهرزاده، سال 1378

يکشنبه، 22
56 out of 100 based on 41 user ratings 316 reviews

@