9- جمع بندي و پاسخ به سوالات پیرامون بحران غرب


9- جمع بندي و پاسخ به سوالات پیرامون بحران غرب


/ کليپ 9- جمع بندي و پاسخ به سوالات پیرامون بحران غرب
9- جمع بندي و پاسخ به سوالات پیرامون بحران غرب
• زمان : 00:50:31
دانلود مجموعه سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده با موضوع غرب و مدرنیته؛ علل تزلزل تمدن غرب

دوشنبه، 19 دی
56 out of 100 based on 41 user ratings 916 reviews

@