06-بشر غربي و تحميل صورت وهمي بر عالم


06-بشر غربي و تحميل صورت وهمي بر عالم


/ کليپ 06-بشر غربي و تحميل صورت وهمي بر عالم
06-بشر غربي و تحميل صورت وهمي بر عالم
• زمان : 01:00:38
دانلود مجموعه سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده با موضوع غرب و مدرنیته؛ شرح کتاب فرهنگ مدرنيته و توهم

سه‌شنبه، 20 دی
88 out of 100 based on 68 user ratings 718 reviews

@