طرحی برای فردا: قضاوت، جمود در دیوان سالاری، فقر در اجتهاد (تصویری)


طرحی برای فردا: قضاوت، جمود در دیوان سالاری، فقر در اجتهاد (تصویری)


/ کليپ طرحی برای فردا: قضاوت، جمود در دیوان سالاری، فقر در اجتهاد (تصویری)
طرحی برای فردا: قضاوت، جمود در دیوان سالاری، فقر در اجتهاد (تصویری)
• زمان : 1:07:09
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 1/10/91 طرحی برای فردا با موضوع قضاوت، جمود دردیوان سالاری، فقر در اجتهاد ، دانشکده علوم قضایی - تهران آذر 91

يکشنبه، 3 دی
50 out of 100 based on 45 user ratings 370 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - علم با کدام فلسفه؟ (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - قرآن و مبارزات ضد استعماری (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - قرآن و مبارزات ضد استعماری (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - ایدئولوژی، مانع پیشرفت؟ (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - ایدئولوژی، مانع پیشرفت؟ (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - امام حسین (علیه السلام) و بشریت؛ امروز، اینجا (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - امام حسین (علیه السلام) و بشریت؛ امروز، اینجا (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - امروز آیا زندگی اخلاقی، ممکن است؟ (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - امروز آیا زندگی اخلاقی، ممکن است؟ (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - قرآن، مقاومت و هزینه رستگاری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - قرآن، مقاومت و هزینه رستگاری - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - الگوسازی امام حسین (علیه السلام)، پس از زوال لیبرالیزم و کمونیزم - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - الگوسازی امام حسین (علیه السلام)، پس از زوال لیبرالیزم و کمونیزم - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - با دگراندیشان چگونه بحث کنیم؟ (صوتی)
*
@