طرحی برای فردا: فاطمه جهانی (سلام الله علیها) سیده نساء عالمین (صوتی)


طرحی برای فردا: فاطمه جهانی (سلام الله علیها) سیده نساء عالمین (صوتی)


/ کليپ طرحی برای فردا: فاطمه جهانی (سلام الله علیها) سیده نساء عالمین (صوتی)
طرحی برای فردا: فاطمه جهانی (سلام الله علیها) سیده نساء عالمین (صوتی)
• زمان : 1:00:45
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 92/1/25 طرحی برای فردا با موضوع فاطمه جهانی (سلام الله علیها) سیده نساء عالمین در جمع علماء غیر ایرانی مقیم اروپا و آمریکا، فاطمیه سال 1390 مشهد مقدس

دوشنبه، 26
68 out of 100 based on 23 user ratings 1198 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام) و چالش های امنیت اجتماعی (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام) و چالش های امنیت اجتماعی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - آدم های آمریکا در پشت جبهه انقلاب (1) - (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - آدم های آمریکا در پشت جبهه انقلاب (1) - (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - آدم های آمریکا در پشت جبهه انقلاب (2) - (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - آدم های آمریکا در پشت جبهه انقلاب (2) - (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - حاکمیت و حقوق فرهنگی ملت (1) - (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - حاکمیت و حقوق فرهنگی ملت (1) - (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - حاکمیت و حقوق فرهنگی ملت (2) - (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - حاکمیت و حقوق فرهنگی ملت (2) - (تصویری)
استاد رحیم ازغدی - چگونه دهه فجر را جهانی کنیم... (صوتی)
استاد رحیم ازغدی - چگونه دهه فجر را جهانی کنیم... (تصویری)
استاد رحیم ازغدی - جبرگرایی خطی و قداست توسعه (صوتی)
استاد رحیم ازغدی - جبرگرایی خطی و قداست توسعه (تصویری)
*
@