طرحی برای فردا: قدس، محک جنبش های بیداری - (صوتی)


طرحی برای فردا: قدس، محک جنبش های بیداری - (صوتی)


/ کليپ طرحی برای فردا: قدس، محک جنبش های بیداری - (صوتی)
طرحی برای فردا: قدس، محک جنبش های بیداری - (صوتی)
• زمان : 55:27
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 92/5/11 طرحی برای فردا با موضوع قدس، محک جنبش های بیداری، نشست صهیونیزم، ایدئولوژی غیردینی، مشهد، رمضان 92
متاسفانه چند دقیقه ایتدایی ضبط نشده است.

شنبه، 12
74 out of 100 based on 49 user ratings 874 reviews

@