طرحی برای فردا: مدارای اسلام با دگراندیشان - (تصویری)


طرحی برای فردا: مدارای اسلام با دگراندیشان - (تصویری)


/ کليپ طرحی برای فردا: مدارای اسلام با دگراندیشان - (تصویری)
طرحی برای فردا: مدارای اسلام با دگراندیشان - (تصویری)
• زمان : 51:15
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 92/9/9 طرحی برای فردا با موضوع مدارای اسلام با دگراندیشان - اسلام، عشق، صلح، نجات و نفی خشونت، گردهمایی ادیان آسیایی و عرفان های شرقی 1390

يکشنبه، 10
56 out of 100 based on 31 user ratings 256 reviews

@