طرحی برای فردا: آنکه یک ملت بود (تفاوت در بود و نمود) (تصویری)


طرحی برای فردا: آنکه یک ملت بود (تفاوت در بود و نمود) (تصویری)


/ کليپ طرحی برای فردا: آنکه یک ملت بود (تفاوت در بود و نمود) (تصویری)
طرحی برای فردا: آنکه یک ملت بود (تفاوت در بود و نمود) (تصویری)
• زمان : 1:07:24
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 93/4/7 طرحی برای فردا با موضوع آیت الله بهشتی، قانون اساسی و نهاد سازی قضایی تیر ماه 1393

دوشنبه، 9
62 out of 100 based on 27 user ratings 352 reviews

@